Ponudba Materialov-Frakcij:

Kvalitetna surovina (betonske frakcije peskov, tamponov in nasipnega materiala) daje tudi kvaliteten končni izdelek, če se pravilno pripravi in obdela, npr. primerno pripravljena podlaga za nanašanje dobavljenega agregata bo obdržala njegovo kakovost.

Za pravilno vgradnjo peskov, tamponov in nasipnega materiala vam lahko pomagamo, zato nas pokličite direktno v kamnolom. Z veseljem vam bomo tudi odgovorili na vaša vprašanja/povpraševanja.

  PONUDBA TAMPONA IN NASIPNEGA MATERIALA dimenzij:
  PONUDBA BETONSKIH FRAKCIJ PESKA dimenzij:
  PONUDBA INDUSTRIJSKEGA DOLOMITA dimenzij:

Da vam lažje svetujemo, katera vrsta materiala (frakcije peskov, tamponov in nasipnega materiala) bi najbolj ustrezala in v kakšni količini, nam prav pridejo podatki:

    • v kateri namen se bo material vgradil (fasada, tlaki-estrihi, beton, malta, nasip, drenaža…)

    • kakšna je predvideva količina (količina za vgradnjo naj bo vedno od 10% do 30% večja kot je izmerjena, odvisno od gradbišča)

    • kakšna se predvideva količina na gradbišču (vsak material se pri vgradnji zbije, zvalja oziroma »zvibrira«, da se zmanjša količina por v tleh)

    • in v primeru našega transporta, kakšna je dostopnost za tovorna vozila oz. kje se nahaja gradbišče.